პროდუქცია

bc-01

“ლომფერი მწვერვალები”

სლოვენიაში დაიბეჭდა კრებული “ლომფერი მწვერვალები” (სლოვენურ ენაზე), რომელშიც შესულია მე-20 საუკუნის ქართული მოთხრობები.

პროექტი განხორციელდა შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტისა და კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაციის (GCLA) მიერ.


bc-02

“ვეფხისტყაოსანი”

პროექტი განხორციელდა კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაციის (GCLA), შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის და უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის უკრაინული ენის ინსტიტუტის დახმარებით.

გამოცემა განახორციელა საგამომცემლო სახლმა – “АДЕФ-Украина”.